Kiropraktik

Kontroll och undersökning av smärtsyndrom i Stockholm

Kiropraktik nybesök (ca 45min)

Ett nybesök hos mig innebär en grundlig allmän undersökning samt en riktad undersökning för den specifika sökorsaken. Efter att diagnos har ställts erbjuds du lämpliga behandlingsalternativ.

Nybesöket innefattar bland annat:

  • Undersökning av Hjärta och lungor.
  • Blodtryck och puls.
  • Neurologisk undersökning.
  • Muskeloskeletal/ortopedisk undersökning.
  • Ergonomisk-/hållningsanalys.

Efter behandlingen ges i vanliga fall rehabiliteringsövningarför att nå optimalt behandlingsresultat.

Kiropraktik återbesök (ca 30min)

Undersökning av behandlingsresultat samt status.

Behandling av diagnos/problemområde/skada som framkommit i samband med undersökningen. De vanligaste behandlingarna är manipulation/justering samt mjukdelsbehandling (olika massagetekniker).